Blogs: Decorate your home

B&b Te Koop Frankrijk Dordogne

Published Mar 13, 22
10 min read

B&b Te Koop Frankrijk Limousin

Een bed and breakfast beginnen in Frankrijk? Klik hier voor een  B&B Kopen Frankrijk

We zijn er nooit aan toe gekomen om iets met het bos op de heuvel achter het huis te doen. Ook hier liggen mogelijkheden om uit te breiden, met bijvoorbeeld boomhutten of andere ludieke onderkomens. Misschien vlonders voor tenten? Tevens geeft de vergunning ruimte voor het openen van een zomerterras, in combinatie met bijvoorbeeld exposities of muziekoptredens kun je hiermee een leuke tak aan het bedrijf toevoegen..

Daarnaast bevindt zich op het terrein een duplexwoning met drie slaapkamers, de hoofdwoning aan (in?) de toren met ruime leefruimte met mezzanine (tussenvloer) en luxe keuken met kookeiland, een nieuwe haard en overdekt terras. Tevens zijn er afzonderlijke garages, een studio en een vergaderzaal/biljardruimte. Er is een afzonderlijk gebouwd poolhouse met buitenzwembad voorzien van rolluik met zonnecapterende lamellen en een verwarming voorzien van een warmtepomp.

Het terrein omvat verder een observatorium met opendraaiende koepel voor de opstelling van een sterrenkijker. Het domein beschikt over een afzonderlijke toegangspoort aan het einde van een doodlopende toegangsweg. Er is geen hinder van verkeer of andere gebouwen in de omgeving; enkel natuur. Ook ideaal als hotel of verhuur van vakantiewoningen.

Aankoopadvies: indien u elders een passend object heeft gevonden, staan we graag voor u klaar en bieden wij in geheel Frankrijk een volledige aankoopbegeleiding voor onroerend goed of bedrijfsoverdrachten. Droomhuizen: vanuit onze eigen vestigingen in Frankrijk bieden wij een geselecteerd aanbod van leuke en betaalbare huizen in een van de mooiste gebieden in het zuidwesten van Frankrijk.

Daar kan geen dure advertentiecampagne of flitsende internetperformance tegenop. Een tevreden vakantieganger vertelt zijn verhalen door aan zijn verwanten en vrienden in Holland. Uiteraard zijn het niet alleen de Nederlanders die een deel van hun Franse verblijf wensen te verhuren om een centje bij te verdienen. Juist ook de Fransen trekken steeds meer naar het platteland om aldaar aan een nieuwe vorm van leven te beginnen.

Er zijn naar schatting 70. 000 chambres d’hotes in Frankrijk, althans min of meer officieel bekend. De meeste exploitanten weten er een aardige uit te halen, maar kunnen er niet van leven en het blijft niet meer dan een aardige bijverdienste (b&b te koop frankrijk limousin). Wie vijf kamers verhuurt, het maximaal toelaatbare, en erin slaagt € 5000 omzet per kamer te halen, mag zich een redelijk geslaagde uitbater noemen.

In die omzet zijn wel ook de verkoop van drankjes en het verstrekken van maaltijden begrepen. Hij of zij die deze omzet haalt, beschikt dan ook over gevoel voor dienstverlening en is op de hoogte van de moderne marketingtechnieken. Een studio de tourisme is een éénkamer-gîte, die aan alle bouwkundige eisen van een meublée de tourisme moet voldoen, met als belangrijkste: eigen keukenvoorziening en eigen opgang.

Ten slotte controleert de (tegenwoordig heten ze Service des Finances Publiques, maar overal zie je nog Centre des Impôts) als er verdenkingen zijn op zwarte omzet en in de gemeentes waar een toeristenbelasting bestaat (taxe de séjour) controleert de gemeente zelf met hetzelfde doel. Als er verdenkingen zijn van zwarte betaling aan vaste of tijdelijke medewerkers, kun je ook de belastingdienst op je nek krijgen.

Chambres D'hotes Kopen In Frankrijk

Een kleine, via de e-mail gehouden enquête onder enkele tientallen wat grotere beheerders van de meer bedrijfsmatig geëxploiteerde gîtes leverde een respons van enkele procenten op. De overgrote meerderheid van deze categorie verhuurders reageerde zelfs in het geheel niet op de vragen. Men vindt het onderwerp kennelijk te delicaat. Toch zijn er verhalen bekend waarbij (Nederlandse) verhuurders van vakantiehuizen zijn aangepakt wegens het niet doen van opgaven over de inkomsten.

Volgens adviseur Wim van Teeffelen moet je als je verhuuractiviteiten onderbrengen in een . bed and breakfast kopen frankrijk. Men kan dan kiezen voor de bedrijfsvorm ‘auto-entrepreneur‘, dan word je niet ingeschreven via de Chambre de Commerce. Bij elke andere bedrijfsvorm is inschrijving verplicht. Je bent een ‘professioneel verhuurder’ als je tegelijkertijd aan beide onderstaande criterea voldoet: – de totale omzet uit chambres d’hôtes- en gîtesverhuur is meer dan €23.

Wie niet valt te klasseren als professioneel verhuurder kan kiezen voor het werken in bedrijfsvorm zoals entreprise individuelle of auto-entrepreneurof volstaan met het opgeven van de omzet als (maximaal € 4814 per jaar). Wim van Teeffelen: ‘Kies je voor de auto-entrepreneur of voor entreprise individuelle onder het micro-régime, dan mag je omzet niet hoger zijn dan € 81.

Je draagt dan 13% van de omzet af aan belasting en sociale lasten. Is je gîte niet geclassificeerd, dan krijg je een aanzienlijk gecompliceerdere berekening. ies je voor een entreprise individuelle onder het régime réel, of voor een van de andere bedirjfsvormen, dan moet je een volledige boekhouding bijhouden van je omzet.

De basispremie daarvan is betaald met genoemde afdracht aan sociale lasten. Aanvullende verzekering of pensioen van meewerkend echtgenoot moet extra betaald worden. Wie ervoor kiest om de omzet van chambres d’hôtes- en gîtesverhuur op te geven als bijverdienste krijgt als eerste vraag: ben je verzekerd tegen ziektekosten, bijvoorbeeld op grond van een een uitkering, een andere job, enz.

Ben je al op een andere manier verzekerd, dan staat de mogelijkheid voor bijverdienste zonder inschrijving bij de Chambre de Commerce open. Deze bijverdiensten worden dan bovenop het andere inkomen gezet en daar worden de normale schijven van de inkomstenbelasting op losgelaten. Geheel afhankelijk van je andere inkomen kan dit een stuk duurder uitpakken dan het werken onder het statuut van auto-entrepreneur of entreprise individuelle.

Veel buitenlandse vakantiehuisverhuurders in Frankrijk blijven stug volhouden dat hun inkomsten zo laag zijn, dat dat gewoon zwart mag. En u weet: zolang je niet betrapt wordt mag alles…Uit een gesprekje met de DDPP (Direction, Départementale de la Protection des Populations) in de Vaucluse heb ik het volgende gedestilleerd. Ik ben er van overtuigd dat dit beleid niet beperkt is tot een typische toeristisch departement als de Vaucluse, maar dat de diensten in de meeste andere departementen er eenzelfde beleid op nahouden.

Zeker op het platteland (maar daar komen ook veel meer vakantiehuizen voor dan in de grotere steden). Ze weten dus welke gebouwen verhuurd worden als vakantiehuis. De DDPP (in samenwerking met de Belastingdienst) vraagt dus simpelweg bij de gemeente op welke gîtes zijn aangemeld. En tevens een lijst van bij de gemeente bekende vakantiehuizen die niet zijn aangemeld.

Gîtes Te Koop Frankrijk

Degene die hun gîte niet hebben aangemeld kunnen dus bezoek verwachten. Van zo’n Peugeotje waar drie ambtenaren uitstappen. Je kunt nog volhouden dat die gîte alleen maar gebruikt wordt voor het onderbrengen van familie en vrienden, maar wellicht is er dan al eens wat gepost en is een mooie serie foto’s van kentekenplaten beschikbaar, waarvan de gîte-eigenaar mag bewijzen dat die allemaal bij vrienden en kennissen horen.

Soms worden vragen gesteld over het energie- en watergebruik in de gîte. Er bestaan nogal wat die diensten verlenen aan toeristische entrepreneurs. Aansluiting bij een dergelijke organisatie garandeert een zekere kwaliteit. Men moet zich tevoren wel goed informeren over de gevolgen van een aansluiting bij een merk. Sommige netwerken bieden service aan in de vorm van adviezen over marketing, reclame en bedrijfsvoering, verlenen subsidies bij bouwwerkzaamheden, maar leggen ook verplichtingen op, andere leveren alleen het bord dat aan de gevel kan worden geschroefd (b&b te koop frankrijk limousin).

De club gedroeg zich lange tijd als ware hij een overheidsorgaan, maar een rechterlijke uitspraak bepaalt nu dat de puur private organisatie haar eisen niet aan alle exploitanten onder wie ook niet-leden, kan opleggen. De verhuur van een vakantiehuis is niet gereglementeerd, is een zgn. location libre. een contract is niet nodig, een mondelinge afspraak geldt ook.

In sommige regio’s die het toerisme willen bevorderen zijn er beperkte mogelijkheden om te ontvangen bij het opzetten van een gîte rural, vaak in samenwerking met de grote verhuurorganisatie Gîtes de France. Veel Nederlanders verhuren ook zonder een organisatie en zetten hun huisje op internet. De grootste Nederlandse website op dit gebied is die van gevolgd door Bonjour.

Om zo’n niet onaardige financiële steun in de wacht te slepen moet de gîte wel zijn aangesloten bij een erkende verhuurinstelling: de al genoemde Gîtes de France of de daaraan ondergeschikte Clévacances, Fleurs de Soleil of Accueil Paysan. De uitvoering van de subsidieregeling verschilt per departement of regio, dus men moet goed de tijd nemen om een en ander uit te zoeken – en er ook rekening mee houden dat de ambtenaren zich strikt aan de regels houden; het gaat er nogal bureaucratisch aan toe.

De prefectuur werkt met sterren en de particuliere verhuurorganisaties met aren, sleutels e. d. Zonder een classificatie kan de maximale omzet om als micro-entreprise te worden aangemerkt € 32. 600 per jaar zijn. Na de vaste aftrek voor kosten van 50% moet over de overblijvende winst 50% belasting en sociale premies worden betaald, dus neerkomende op 23% van de omzet.

500 met een kostenaftrek van 71% en 45% over de aldus vastgesteld winst. Dus in totaal 13% afdracht van de omzet. Huizen in Frankrijk te koop. Dit regime is ook van toepassing voor de chambres d’hôtes. Belangrijk hierbij is dat eerst de gehele moet zijn doorlopen en de subsidie moet zijn toegekend, voordat je ook maar met de bouwwerkzaamheden mag beginnen.

De subsidie-aanvraag kan immers zomaar een jaar vertraging opleveren en is er een belangrijke oorzaak van dat veel van deze subsidies onbenut blijven. Ten slotte zijn er nog belastingvoordelen te behalen in plattelandsgebieden die ontwikkeld worden. Eigenaren van woningen die voor het toerisme worden gekocht, geschikt gemaakt, uitgebreid, verbouwd en dergelijke, kunnen aardige belastingvrijstellingen genieten: 25% voor investeringen in nieuwbouw en 20% voor verbouwingen en verbeteringen aan een bestaande woning.

B&b A Vendre France

Een dergelijke vrijstelling moet jaarlijks worden aangevraagd. De gemeenten die in zo’n ZRR vallen, zijn op internet te vinden. Wie meer met de verhuur van gîtes en/of chambres d’hôtes in de weer gaat, zal zich moeten melden bij één van de Kamers van Koophandel via de CFE (Centre de Formalités des Entreprises) die ook alle andere vormen van inschrijving van de verplichte instanties voor zijn rekening neemt.

Ook Frankrijk kent een digitaal loket voor ondernemers. Het loket www. guichet-entreprises. fr is gericht op regelgeving voor ondernemers en op bedrijfsvestiging. Ondernemers kunnen via Guichet-Entreprises voldoen aan de formaliteiten die voor hun specifieke bedrijfsactiviteit worden voorgeschreven. Dit geldt voor alle ondernemingsvormen, van agrarisch en ambachtelijk, handel en industrie tot dienstverlening.

Dat kan in één keer via het digitale loket. Er zijn verder 100 bestanden beschikbaar met informatie over de rijke regelgeving bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten. Als men eenmaal is ingeschreven bij het is het ook mogelijk het eigen dossier te volgen en de voortgang van de administratie afhandeling te volgen.

Je moet echt in Frankrijk wonen, wil een inschrijving administratief mogelijk zijn. De CFE van de Chambre de Commerce neemt veel meer van de papierwinkel voor zijn rekening. Kandidaten voor inschrijving zullen bij enkele beschermde beroepen of als zij niet voldoen aan de vestigingseisen een in het Frans moeten volgen om hun inschrijving (de begeerde immatriculation) te verkrijgen.

Het afleggen van een examen is niet nodig. In sommige gebieden (Dordogne, Parijs) is het ook mogelijk een Engelstalige cursus te volgen. De stage pour Préparation et Installation, waarin zaken over de regelgeving worden uitgelegd zoals (ziektekosten)verzekering en belastingzaken, varieert in kosten van ongeveer € 200 tot soms € 400. b&b kopen frankrijk.

Het is zover, vanmorgen heb ik een Restaurantvergunning gekregen. Let wel: niet een z (Chambres d'hotes kopen in Frankrijk). g. “petite licence restaurant”, maar een grande! D.w. z. ik heb recht om alle alcoholische dranken aan te bieden aan de klanten van mijn chambre d’hôte, maar alleen tijdens of in verband met de hoofdmaaltijden - hoe begin je een b&b in frankrijk. Aan een gast die als apéro een pastis wenst of als digestif een cognacje, kan ik dat dus legaal verschaffen.

Tevoren had ik er als een berg tegenop gezien. Het bleek 300% mee te vallen. We vormden met z’n zessen de eerste lichting, want de betreffende nieuwe wetgeving is pas per 1 juni j. l. (2013) ingegaan. Een van de deelneemsters was helemaal uit Montauban bij Albi (300 km) gekomen en had in Nîmes in een hotel overnacht, omdat de eerste opleiding in Toulouse pas in september staat gepland.

Reizen op Jouw Eigen Manier! Individueel rondreizen in Brazilië. Bekijk onze interessante pakketten op onze website Reizen-Brazilie.be

Navigation

Home

Latest Posts

Kaart Normandië Bezienswaardigheden

Published Oct 30, 22
10 min read

New York Bezienswaardigheden

Published Oct 13, 22
10 min read

Bezienswaardigheden In Nederland

Published Oct 12, 22
2 min read